Thùng rác FITIS

Thùng rác inox fiti đạp chân 40 lít

Thùng rác inox fiti đạp chân 40 lít

Mã sản phẩm: SPL2 - 901 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác đạp chân fitis 40 lít

Thùng rác đạp chân fitis 40 lít

Mã sản phẩm: SPL2 - 904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp đóng/mở: Đạp chân Màu...

1.290.000 đ
Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

Mã sản phẩm: SPL2 - 904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác: Nhựa Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp đóng/mở: Đạp chân Màu...

1.290.000 đ
Thùng rác nhấn mở nắp 40 lít fitis

Thùng rác nhấn mở nắp 40 lít fitis

Mã sản phẩm: STL2 - 904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác: Nhựa Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự...

1.290.000 đ
Thùng rác fitis 40 lít ấn nắp mở

Thùng rác fitis 40 lít ấn nắp mở

Mã sản phẩm: STL2 - 903 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác fitis ấn nắp mở tự động 40

Thùng rác fitis ấn nắp mở tự động 40

Mã sản phẩm: STL2-901 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác fitis 40 lít mega

Thùng rác fitis 40 lít mega

Mã sản phẩm: SLL1 - 901 VÀ SLL1 - 902 Chất liệu: Inox Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp đóng/mở: Cửa trên...

1.090.000 đ
Thùng rác fitis inox 15 lít

Thùng rác fitis inox 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-904 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác fitis ấn nắp mở 15 lít

Thùng rác fitis ấn nắp mở 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-903 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác tròn nhấn nắp mở 15 lít

Thùng rác tròn nhấn nắp mở 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác tròn ấn mở nắp tự động 15 lít

Thùng rác tròn ấn mở nắp tự động 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác đạp chân 15 lít cao cấp

Thùng rác đạp chân 15 lít cao cấp

Mã sản phẩm: RPL1-903 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Mã sản phẩm: RPL1-904 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Mã sản phẩm: RPL1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác tròn đạp chân 15 lít

Thùng rác tròn đạp chân 15 lít

Mã sản phẩm: RPL1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác inox fitis tròn đạp chân

Thùng rác inox fitis tròn đạp chân

Mã sản phẩm: RPS1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác fitis tròn đạp chân 12 lít

Thùng rác fitis tròn đạp chân 12 lít

Mã sản phẩm: RPS1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác tròn đạp chân 12 lít

Thùng rác tròn đạp chân 12 lít

Mã sản phẩm: RPS1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác đạp chân trong 12 lít

Thùng rác đạp chân trong 12 lít

Mã sản phẩm: RPS1-903 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác Fitis ấn mở nắp 22 lít

Thùng rác Fitis ấn mở nắp 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-906 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác fitis mở nắp tự động 22 lít

Thùng rác fitis mở nắp tự động 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác Fitis nhấn nắp 22 lít

Thùng rác Fitis nhấn nắp 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-901 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác fitis vuông nhấn nắp 22 lít

Thùng rác fitis vuông nhấn nắp 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-903 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác đạp chân 10 lít Fitis

Thùng rác đạp chân 10 lít Fitis

Mã sản phẩm: PPS1-905 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác: (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại nắp đóng/mở: đạp chân...

290.000 đ
Thùng rác Fitis 10 lít cao cấp

Thùng rác Fitis 10 lít cao cấp

Mã sản phẩm: PPS1-904 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác đạp chân compact Fitis 10 lít

Thùng rác đạp chân compact Fitis 10 lít

Mã sản phẩm: PPS1-903 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác Fitis 10 lít

Thùng rác Fitis 10 lít

Mã sản phẩm: PPS1-906 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác Compact Fitis 20 lít

Thùng rác Compact Fitis 20 lít

Mã sản phẩm: PPL1-906 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 20 lít Loại...

320.000 đ
Thùng rác 20 lít Fitis nắp lật

Thùng rác 20 lít Fitis nắp lật

Mã sản phẩm: PPL1-904 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 20 lít Loại...

320.000 đ
Thùng rác đạp chân Fitis 20 lít

Thùng rác đạp chân Fitis 20 lít

Mã sản phẩm: PPL1-905 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 20 lít Loại...

320.000 đ
Thùng rác đạp chân inox 15 lít

Thùng rác đạp chân inox 15 lít

Mã sản phẩm: SPS1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác ấn nắp tự động 15 lít

Thùng rác ấn nắp tự động 15 lít

Mã sản phẩm: STS1-903 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 15 lít Loại nắp...

740.000 đ

Thùng đựng rác fitis có chân đạp êm thoải mái với thiết kế 2 lớp nhựa và inox chặt chẽ, chống mài mòn với độ bền cao.

Cấu tạo của thùng rác đạp chân là thùng và xô bên trong tách rời độc lập, xô được làm bằng chất liệu PP có khả năng chống thấm và chịu nhiệt cao

Ngoài ra chúng ta nên bỏ túi rác bọc trong xô sạch sẽ vệ sinh lại tiện lợi xử lý rác

Gọi ngay: 0961053246
SMS: 0961053246 Chat Zalo Chat qua Messenger