Thùng rác FITIS

Thùng rác inox fiti đạp chân 40 lít

Thùng rác inox fiti đạp chân 40 lít

Mã sản phẩm: SPL2 - 901 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác đạp chân fitis 40 lít

Thùng rác đạp chân fitis 40 lít

Mã sản phẩm: SPL2 - 904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

Mã sản phẩm: SPL2 - 904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

Mã sản phẩm: STL2 - 904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác fitis 40 lít ấn nắp mở

Thùng rác fitis 40 lít ấn nắp mở

Mã sản phẩm: STL2 - 903 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác fitis ấn nắp mở tự động 40

Thùng rác fitis ấn nắp mở tự động 40

Mã sản phẩm: STL2-901 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp...

1.290.000 đ
Thùng rác fitis 40 lít mega

Thùng rác fitis 40 lít mega

Mã sản phẩm: SLL1 - 901 VÀ SLL1 - 902 Chất liệu: Inox Dung tích thùng chứa: 40 lít Loại nắp đóng/mở: Cửa trên...

1.090.000 đ
Thùng rác fitis inox 15 lít

Thùng rác fitis inox 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-904 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác fitis ấn nắp mở 15 lít

Thùng rác fitis ấn nắp mở 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-903 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác tròn nhấn nắp mở 15 lít

Thùng rác tròn nhấn nắp mở 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác tròn ấn mở nắp tự động 15 lít

Thùng rác tròn ấn mở nắp tự động 15 lít

Mã sản phẩm: RTL1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

940.000 đ
Thùng rác đạp chân 15 lít cao cấp

Thùng rác đạp chân 15 lít cao cấp

Mã sản phẩm: RPL1-903 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Mã sản phẩm: RPL1-904 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

Mã sản phẩm: RPL1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác tròn đạp chân 15 lít

Thùng rác tròn đạp chân 15 lít

Mã sản phẩm: RPL1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 15 lít Màu...

900.000 đ
Thùng rác inox fitis tròn đạp chân

Thùng rác inox fitis tròn đạp chân

Mã sản phẩm: RPS1-906 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác fitis tròn đạp chân 12 lít

Thùng rác fitis tròn đạp chân 12 lít

Mã sản phẩm: RPS1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác tròn đạp chân 12 lít

Thùng rác tròn đạp chân 12 lít

Mã sản phẩm: RPS1-901 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác đạp chân trong 12 lít

Thùng rác đạp chân trong 12 lít

Mã sản phẩm: RPS1-903 Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Chất liệu vỏ: Inox Dung tích thùng chứa: 12 lít Màu...

700.000 đ
Thùng rác Fitis ấn mở nắp 22 lít

Thùng rác Fitis ấn mở nắp 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-906 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác fitis mở nắp tự động 22 lít

Thùng rác fitis mở nắp tự động 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-904 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác Fitis nhấn nắp 22 lít

Thùng rác Fitis nhấn nắp 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-901 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác fitis vuông nhấn nắp 22 lít

Thùng rác fitis vuông nhấn nắp 22 lít

Mã sản phẩm: STL1-903 Chất liệu: Inox Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 22 lít Loại nắp...

940.000 đ
Thùng rác đạp chân 10 lít Fitis

Thùng rác đạp chân 10 lít Fitis

Mã sản phẩm: PPS1-905 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác Fitis 10 lít cao cấp

Thùng rác Fitis 10 lít cao cấp

Mã sản phẩm: PPS1-904 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác đạp chân compact Fitis 10 lít

Thùng rác đạp chân compact Fitis 10 lít

Mã sản phẩm: PPS1-903 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác Fitis 10 lít

Thùng rác Fitis 10 lít

Mã sản phẩm: PPS1-906 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 10 lít Loại...

290.000 đ
Thùng rác Compact Fitis 20 lít

Thùng rác Compact Fitis 20 lít

Mã sản phẩm: PPL1-906 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 20 lít Loại...

320.000 đ
Thùng rác 20 lít Fitis nắp lật

Thùng rác 20 lít Fitis nắp lật

Mã sản phẩm: PPL1-904 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 20 lít Loại...

320.000 đ
Thùng rác đạp chân Fitis 20 lít

Thùng rác đạp chân Fitis 20 lít

Mã sản phẩm: PPL1-905 Chất liệu: Inox + nhựa Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa) Dung tích thùng chứa: 20 lít Loại...

320.000 đ
Gọi ngay: 02253876765
SMS: 02253876765 Chat Zalo Chat qua Messenger