pixel

0974630788

Tổng kho thiết bị khách sạn

0974.63.0788 hoangtriet.sale@gmail.com Số 96 Lê Duẩn - Quán Trữ - Kiến An - Tp Hải Phòng


Công ty TNHH Hoàng Triết

Thùng rác FITIS

Sắp xếp theo:
Thùng rác inox fiti đạp chân 40 lít 100

Mã sản phẩm: SPL2 - 901

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: Đạp chân
Màu sắc: Bạc

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác inox fiti đạp chân 40 lít

1.290.000 vnđ

Thùng rác đạp chân fitis 40 lít 100

Mã sản phẩm: SPL2 - 904

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: Đạp chân
Màu sắc: Bạc

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân fitis 40 lít

1.290.000 vnđ

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis 100

Mã sản phẩm: SPL2 - 904

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: Đạp chân
Màu sắc: Trắng

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

1.290.000 vnđ

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis 100

Mã sản phẩm: STL2 - 904

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Trắng

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân 40 lít fitis

1.290.000 vnđ

Thùng rác fitis 40 lít ấn nắp mở 100

Mã sản phẩm: STL2 - 903

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Đen

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác fitis 40 lít ấn nắp mở

1.290.000 vnđ

Thùng rác fitis ấn nắp mở tự động 40 100

Mã sản phẩm: STL2-901

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Bạc

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác fitis ấn nắp mở tự động 40

1.290.000 vnđ

Thùng rác fitis 40 lít mega 100

Mã sản phẩm: SLL1 - 901 VÀ SLL1 - 902

Chất liệu: Inox
Dung tích thùng chứa: 40 lít
Loại nắp đóng/mở: Cửa trên hở
Màu sắc: bạc và trắng

Trọng lượng; 4,6 kg
Kích thước; 29cm x 40cm x 73cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác fitis 40 lít mega

1.090.000 vnđ

Thùng rác fitis inox 15 lít 100

Mã sản phẩm: RTL1-904

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Ấn nắp mở tự động

Xem chi tiết

Thùng rác fitis inox 15 lít

940.000 vnđ

Thùng rác fitis ấn nắp mở 15 lít 100

Mã sản phẩm: RTL1-903

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Đen
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Ấn nắp mở tự động

Xem chi tiết

Thùng rác fitis ấn nắp mở 15 lít

940.000 vnđ

Thùng rác tròn nhấn nắp mở 15 lít 100

Mã sản phẩm: RTL1-901

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Bạc
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Ấn nắp mở tự động

Xem chi tiết

Thùng rác tròn nhấn nắp mở 15 lít

940.000 vnđ

Thùng rác tròn ấn mở nắp tự động 15 lít 100

Mã sản phẩm: RTL1-906

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Đỏ
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Ấn nắp mở tự động

Xem chi tiết

Thùng rác tròn ấn mở nắp tự động 15 lít

940.000 vnđ

Thùng rác đạp chân 15 lít cao cấp 100

Mã sản phẩm: RPL1-903

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Đen
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân 15 lít cao cấp

900.000 vnđ

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít 100

Mã sản phẩm: RPL1-904

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

900.000 vnđ

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít 100

Mã sản phẩm: RPL1-906

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Đỏ
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân tròn 15 lít

900.000 vnđ

Thùng rác tròn đạp chân 15 lít 100

Mã sản phẩm: RPL1-901

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Bạc
Kích thước: 25cm x 26cm x 74cm
Trọng lượng sản phẩm: 3.6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác tròn đạp chân 15 lít

900.000 vnđ

Thùng rác inox fitis tròn đạp chân 100

Mã sản phẩm: RPS1-906

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 12 lít
Màu sắc: Đỏ
Kích thước: 27cm x 27cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,4kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác inox fitis tròn đạp chân

700.000 vnđ

Thùng rác fitis tròn đạp chân 12 lít 100

Mã sản phẩm: RPS1-901

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 12 lít
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 27cm x 27cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,4kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác fitis tròn đạp chân 12 lít

700.000 vnđ

Thùng rác tròn đạp chân 12 lít 100

Mã sản phẩm: RPS1-901

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 12 lít
Màu sắc: Bạc
Kích thước: 27cm x 27cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,4kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác tròn đạp chân 12 lít

700.000 vnđ

Thùng rác đạp chân trong 12 lít 100

Mã sản phẩm: RPS1-903

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 12 lít
Màu sắc: Đen
Kích thước: 27cm x 27cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,4kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân trong 12 lít

700.000 vnđ

Thùng rác Fitis ấn mở nắp 22 lít 100

Mã sản phẩm: STL1-906

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 22 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Đỏ
Kích thước; 24cm x 29cm x 72cm

Trọng lượng: 3,6 kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác Fitis ấn mở nắp 22 lít

940.000 vnđ

Thùng rác fitis mở nắp tự động 22 lít 100

Mã sản phẩm: STL1-904

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 22 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Trắng
Kích thước; 24cm x 29cm x 72cm

Trọng lượng: 3,6 kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác fitis mở nắp tự động 22 lít

940.000 vnđ

Thùng rác Fitis nhấn nắp 22 lít 100

Mã sản phẩm: STL1-901

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 22 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Bạc
Kích thước; 24cm x 29cm x 72cm

Trọng lượng: 3,6 kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác Fitis nhấn nắp 22 lít

940.000 vnđ

Thùng rác fitis vuông nhấn nắp 22 lít 100

Mã sản phẩm: STL1-903

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 22 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: đen
Kích thước; 24cm x 29cm x 72cm

Trọng lượng: 3,6 kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác fitis vuông nhấn nắp 22 lít

940.000 vnđ

Thùng rác đạp chân 10 lít Fitis 100

Mã sản phẩm: PPS1-905

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 10 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen + cam

Kích thước; 29cm x 19cm x 34cm

Trọng lượng: 1.2kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân 10 lít Fitis

290.000 vnđ

Thùng rác Fitis 10 lít cao cấp 100

Mã sản phẩm: PPS1-904

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 10 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen + xanh

Kích thước; 29cm x 19cm x 34cm

Trọng lượng: 1.2kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác Fitis 10 lít cao cấp

290.000 vnđ

Thùng rác đạp chân compact Fitis 10 lít 100

Mã sản phẩm: PPS1-903

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 10 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen + trắng
Kích thước; 29cm x 19cm x 34cm

Trọng lượng: 1.2kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân compact Fitis 10 lít

290.000 vnđ

Thùng rác Fitis 10 lít 100

Mã sản phẩm: PPS1-906

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 10 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen
Kích thước; 29cm x 19cm x 34cm

Trọng lượng: 1.2kg
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác Fitis 10 lít

290.000 vnđ

Thùng rác Compact Fitis 20 lít 100

Mã sản phẩm: PPL1-906

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 20 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen
Kích thước; 33cm x 23cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác Compact Fitis 20 lít

320.000 vnđ

Thùng rác 20 lít Fitis nắp lật 100

Mã sản phẩm: PPL1-904

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 20 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen + xanh
Kích thước; 33cm x 23cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác 20 lít Fitis nắp lật

320.000 vnđ

Thùng rác đạp chân Fitis 20 lít 100

Mã sản phẩm: PPL1-905

Chất liệu: Inox + nhựa
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 20 lít
Loại nắp đóng/mở: đạp chân + nắp lật
Màu sắc: đen + cam
Kích thước; 33cm x 23cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân Fitis 20 lít

320.000 vnđ

Thùng rác đạp chân inox 15 lít 100

Mã sản phẩm: SPS1-906

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Đỏ
Kích thước: 27cm x 30cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân inox 15 lít

700.000 vnđ

Thùng rác ấn nắp tự động 15 lít 100

Mã sản phẩm: STS1-903

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Đen
Kích thước; 24cm x 29cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác ấn nắp tự động 15 lít

740.000 vnđ

Thùng rác vuông ấn mở nắp tự động 15 lít 100

Mã sản phẩm: STS1-901

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Bạc
Kích thước; 24cm x 29cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác vuông ấn mở nắp tự động 15 lít

740.000 vnđ

Thùng rác nhấn nắp tự động mở 15 lít 100

Mã sản phẩm: STS1-906

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Đỏ
Kích thước; 24cm x 29cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác nhấn nắp tự động mở 15 lít

740.000 vnđ

Thùng rác ấn mở nắp tự động 15 lít 100

Mã sản phẩm: STS1-904

Chất liệu: Inox
Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Loại nắp đóng/mở: ấn nắp mở tự động
Màu sắc: Trắng
Kích thước; 24cm x 29cm x 43cm
Thương hiệu; Việt Nam

Xem chi tiết

Thùng rác ấn mở nắp tự động 15 lít

740.000 vnđ

Thùng đựng rác nhà bếp 15 lít 100

Mã sản phẩm: SPS1-903

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Đen
Kích thước: 27cm x 30cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: Đạp chân

Xem chi tiết

Thùng đựng rác nhà bếp 15 lít

700.000 vnđ

Thùng rác nano đạp chân 15 lít 100

Mã sản phẩm: SPS1-901

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Bạc
Kích thước: 27cm x 30cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác nano đạp chân 15 lít

700.000 vnđ

Thùng rác đạp chân 15 lít 100

Mã sản phẩm: SPS1-904

Chất liệu nắp, khay đựng rác:  (Nhựa)
Chất liệu vỏ: Inox
Dung tích thùng chứa: 15 lít
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 27cm x 30cm x 43cm
Trọng lượng sản phẩm: 2,6kg
Thương hiệu: Việt Nam
Quy cách: đạp chân

Xem chi tiết

Thùng rác đạp chân 15 lít

700.000 vnđĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

  • SS
  • LG
  • inax

If you have any questions, please contact us directly

             Hoang Triet General Trading Co., Ltd  -  MST: 0201896587

       Add:  96 Le Duan, Quan Tru Ward, Kien An Dist., Hai Phong City

                               Tel: 02253.876.765    Fax: 02253.876.765 

Phương thức thanh toán
Thanh toánHoàng Triết

Sở công thương

Kết nối với chúng tôi